Eurovignet nog niet afgeschaft
| 10:43 | Truckstar Redactie

Eurovignet nog niet afgeschaft

Het eurovignet in Nederland zou volgend jaar worden afgeschaft. Die afschaffing gaat echter niet door.

Dat betekent dat ook de motorrijtuigenbelasting niet verhoogd wordt. Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Zweden heffen op basis van het eurovignetverdrag een belasting voor het gebruik van de snelweg door vrachtwagens vanaf twaalf ton. In het Belastingplan 2012 dat vorig jaar al door het parlement is aangenomen, is de afschaffing van dit eurovignet geregeld. Uitgangspunt was afschaffing per 1 januari 2013, maar die datum was nog flexibel.

De afschaffing had te maken met de relatief hoge uitvoeringskosten en de onzekere toekomst van het Eurovignet, gezien plannen in Denemarken en België om in 2012 of 2013 over te stappen op een kilometerheffing. In plaats van het eurovignet zouden binnenlandse vervoerders de opbrengst van 121 miljoen euro gaan betalen via verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s. De gemiste opbrengst van buitenlandse vrachtauto’s (34 miljoen euro per jaar) was gedekt door andere maatregelen buiten de autobelastingen.

Vertraging
Inmiddels blijkt dat zowel in Denemarken als in België de plannen voor invoering van een kilometerheffing vertraging hebben opgelopen. Daarnaast bestaan er in de vervoerssector sterke bezwaren tegen een eenzijdige uitstap vanwege de verslechtering van de internationale concurrentiepositie voor Nederlandse vervoerders. Nederlandse vervoerders zouden een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor hun kiezen krijgen, en alsnog het Eurovignet moeten blijven betalen in de andere Eurovignetlanden.

Ook speelt mee dat er alleen voor buitenlandse vervoerders sprake is van een lastenverlichting. Zij betalen immers niet mee aan de verhoging van de Nederlandse motorrijtuigenbelasting.

Om al deze redenen is via het Begrotingsakkoord 2013 besloten de afschaffing van het eurovignet en de bijbehorende verhoging van de motorrijtuigenbelasting voorlopig niet plaats te laten vinden.

Foto: De Eurovignet-plicht om over Nederlandse snelwegen te mogen rijden blijft voorlopig nog van kracht.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie