Eurovignet: Oostenrijk wel Duitsland niet
| 14:21 | Truckstar Redactie

Eurovignet: Oostenrijk wel Duitsland niet

Niet geheel onverwacht grijpt Oostenrijk het nieuwe Eurovignet aan als middel om het vrachtverkeer extra te belasten.

Onlangs stemde het Europees Parlement voor het nieuwe Eurovignet, dat lidstaten de mogelijkheid geeft het vrachtverkeer extra te belasten voor filevorming, geluidshinder en luchtvervuiling.

Duitsland voorlopig niet
Duitsland, dat al een zeer kostbare tolheffing heeft voor trucks op de autobahnen, ziet gelukkig voorlopig af van het invoeren van het nieuwe Eurovignet. De kans bestaat echter dat wanneer in de toekomst in Duitsland een linkse regering gevormd wordt, (met socialisten en groenen), het Eurovignet alsnog zijn intrede zal doen.

Oostenrijk
Wat Oostenrijk betreft, dit land zal het Eurovignet ten vroegste in 2013 invoeren, zo is de verwachting. Over de tarieven is nog niets bekend. Ook is nog niet bekend welke andere landen het nieuwe Eurovignet zullen invoeren.

Eurovignet is slecht
De hoop is dat zo weinig mogelijk landen dit zullen doen, en dat de landen die er mee beginnen, de tarieven enigszins binnen de perken zullen houden. Het Eurovignet zal de files namelijk niet oplossen omdat personenauto’s daar voor verantwoordelijk zijn, in combinatie met een gebrekkige infrastructuur. Bovendien worden andere vormen van transport, zoals de binnenvaart en het spoor (maar ook de personenauto) niet extra belast voor hun externe kosten.

Het Eurovignet zal het vrachtverkeer zeker niet doen afnemen, maar wel duurder maken, wat veel transportbedrijven een stapje verder richting de afgrond duwt, en de inflatie in Europa in de hand zal werken.

Lees hier het standpunt van Transport en Logistiek Nederland over het nieuwe Eurovignet.

Bron: (o.a.) Nieuwsblad Transport  –  Foto: De Oostenrijkers hebben het niet zo op vrachtwagens.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie