Febetra: geen vrije cabotage
| 13:18 | Truckstar Redactie

Febetra: geen vrije cabotage

De Belgische branche-organisatie Febetra wil geen vrije cabotage.

“Rekening houdend met het huidig economisch klimaat en met de grote verschillen die er momenteel nog zijn, vooral omwille van een gebrek aan sociale harmonisatie, vindt Febetra dat de transportmarkt nog niet rijp is voor een volledige liberalisering en dat in 2014 ook nog niet zal zijn”, zo zegt Phillipe Degraef van Febetra.

Oostblok-constructies
Maar het zijn niet alleen Oost-Europese transportbedrijven die het de Belgen moeilijk maken. Belgische transporteurs wijken zelf ook in grote getale uit naar Oostblok-landen om daar goedkoop personeel in dienst te nemen. Die chauffeurs worden vervolgens veelal in België en in het internationale transport ingezet, waarmee de markt verder uitgehold wordt.

“Ze doen dit niet voor hun plezier”, zegt Degraef over de uitwijkende Belgische transporteurs. “Maar omdat ze er door de marktomstandigheden met ‘cost cutting’ als enige ordewoord toe gedwongen worden.”

“De ‘die hards’ die het nog niet gedaan hebben, hebben hun vloot danig gereduceerd of zich gespecialiseerd op de korte afstand. Ook zij leveren met andere woorden het bewijs dat het vandaag kostprijstechnisch onmogelijk geworden is om met in België ingeschreven vrachtwagens goederen over langere afstanden te vervoeren”, aldus Degraef.

Illegale cabotage
Een geheel vrije cabotage zou het Belgisch wegtransport nog grotere schade toebrengen. Maar de illegale cabotage doet dit nu natuurlijk ook al, maar hoe groot die schade is, is in België niet bekend.

Degraef: “Opvallend is dat niemand een min of meer duidelijk zicht heeft op de omvang van het fenomeen. Zelfs de Belgische controlediensten weten ons niet te vertellen hoeveel inbreuken er vastgesteld werden op de cabotagewetgeving. Het gebrek aan cijfergegevens lijkt er op te wijzen dat cabotage tot nog toe geen prioriteit was voor de controlediensten.”

Zou er wel goed gecontroleerd worden, dan ontstaat een betrouwbaar beeld van hoe erg de illegale cabotage is. Degraef zegt verder dat opdrachtgevers gesanctioneerd of medeverantwoordelijk gesteld moeten worden wanneer zij werk aanbieden tegen te lage prijzen. De citroen is volgens hem ver genoeg uitgeperst.

Bron: Truck & Business  –  Foto: H. Essers is één van de vele Belgische transporteurs die haar trucks met goedkope Oost-Europese chauffeurs bemant.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie