Files worden vanaf 2015 langer
| 19:03 | Truckstar Redactie

Files worden vanaf 2015 langer

De files in ons land zullen vanaf 2015 weer langer worden mits er geen maatregelen worden genomen.

Dat voorspelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het KiM is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het KiM maakte een mobiliteitsrapport dat inmiddels door minister Melanie Schultz van Infrastructuur naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De verwachting is dat de hoeveelheid verkeer dit jaar met één procent stijgt. In de jaren daarna, van 2014 tot en met 2017 zullen de verkeersvolumes ieder jaar met 1,5 procent groeien.

Hoewel het reistijdverlies dit jaar nog met dertien procent zal afnemen – dankzij de zwakke economie en gereedkoming van grote infrastructurele werken – zal in 2015 het reistijdverlies weer stijgen.

Reistijdverlies is slecht nieuws voor iedereen

Voor onze economie is dit slecht nieuws omdat we hierdoor collectief minder productief, maar wel duurder worden ten opzichte van andere landen. Voor automobilisten is dit slecht nieuws omdat zij later op afspraken komen, later thuis zijn en minder kunnen doen op een dag.

Dat laatste punt geldt ook voor het wegtransport. Kostbare rijtijd gaat verloren in de files, wat de inzet van een truck en een chauffeur duurder maakt terwijl die minder kunnen doen. Bovendien leiden files tot stress bij chauffeurs omdat de digitale tachograaf tot op de minuut de rijtijd bijhoudt en onverbiddelijk aangeeft wanneer die overschreden wordt.

Investeren cruciaal

Het is daarom van cruciaal belang dat de minister blijft investeren in onze infrastructuur. Ze heeft aangegeven vaart te gaan maken met de verlengde A15, de ring Utrecht en de aanleg van de Blankenburgtunnel ten westen van Rotterdam.

Grote projecten van dit moment zijn: de vebreding van de snelwegen tussen Schiphol en Almere, de verbreding van de A15 ten zuiden van Rotterdam en de renovatie van de Coentunnel en de oude brug bij Ewijk.

Tussen 2008 en 2012 daalde het reistijdverlies op onze hoofdwegen met 32 procent. Dit was te danken aan de aanleg en opening van talloze spits- en plusstroken, wegverbredingen en de economische crisis.

Foto: ANP

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie