CAO onderhandelingen in teken van gelijk werk, gelijk loon
| 18:39 | Truckstar Redactie

FNV plant spectaculaire actie 14 mei

De FNV plant een actie op 14 mei tegen de misstanden in het transport, die Eurocommissaris Kallas van transport zich nog lang zal heugen.

Voor 14 mei staat al geruime tijd een grote actiedag in Brussel gepland van de verenigde vakbonden in het Europese transport. Daar doet ook FNV Bondgenoten aan mee.

FNV-bestuurders Edwin Atema en Huub van den Dungen bereiden momenteel hun deel van de acties voor, maar willen nog niet zeggen wat ze van plan zijn.

‘Actie die Kallas zich lang zal heugen’
“We willen Kallas en zijn vrienden verrassen. Daarom gaan we nu nog niet vertellen wat we gaan doen. Eén ding is zeker: het wordt een actie die Kallas zich lang zal heugen”, aldus Atema en van den Dungen.

Wil je meedoen als chauffeur, dan kun je de Facebook-pagina 14 mei – Stop Kallas volgen, of een email met je gegevens sturen aan transport@bg.fnv.nl.

Ook als je er op 14 mei niet zelf bij kunt zijn in Brussel, kun je vanuit Nederland toch je steentje bijdragen. Hoe? Dat hoor je als je je aanmeldt.

Waarom is dit zo belangrijk?
Waarom is deze actie zo belangrijk? Atema en van den Dungen leggen het uit: “FNV en CNV hebben in het afgelopen jaar grote successen geboekt in de strijd voor gelijk werk, gelijk loon, tegen verdringing van Nederlandse en uitbuiting van buitenlandse chauffeurs.”

“In Nederland hebben we inmiddels iedereen die ertoe doet in transportland, aan onze kant gekregen. Werkgeversorganisatie TLN en de ministers van Verkeer en van Sociale Zaken zijn het met ons eens dat het zo niet langer kan en dat misstanden moeten worden aangepakt.”

“En dan is het ons gelukt om, als enige bedrijfstak, een apart hoofdstuk in het sociaal akkoord van kabinet, werkgevers en bonden van 11 april  te krijgen. Behalve allerlei afspraken om de positie van werknemers te versterken staat hierin te lezen dat de controle op en handhaving van sociale regels in het transport steviger moet worden aangepakt.”

Dit is een fantastisch resultaat, maar de Europese Commissie heeft het verder vrijgeven van de nationale transportmarkten slechts uitgesteld.

Kallas voor versoepeling cabotage
“De heer Kallas is nog steeds vóór een versoepeling van de cabotageregels. Dat hij hiermee de toekomst van – alleen al in Nederland – tienduizenden transportwerkers en duizenden bedrijven op het spel zet, vindt hij niet belangrijk. Dit moeten we tegenhouden”, zeggen Atema en van den Dungen.

Daar is de hulp van Nederlandse chauffeurs voor nodig: “Wij hebben jullie steun nodig. Of beter gezegd: jullie hebben steun van elkaar nodig: jullie kunnen Kallas nu nog tegenhouden. Met jullie steun gaat dat lukken.”

Ook vanuit de Scandinavische landen – waar de oneerlijke concurrentie momenteel enorm veel kapot maakt – en vanuit België en Duitsland komen er chauffeurs naar Brussel. Ze doen allemaal mee om voor eens en voor altijd orde op zaken te stellen in het Europese wegtransport.

De bedoeling is dat in ieder geval de huidige cabotage-regelgeving blijft bestaan. Die voorziet dat een in het buitenland gevestigde transporteur niet meer dan drie binnenlandse ritten in een ander land mag doen binnen een periode van zeven dagen.

In Nederland is ruim negentig procent van de chauffeurs voornamelijk werkzaam in het binnenland-transport. Wordt de cabotage door Kallas vrijgegeven, dan is de kans groot dat er een aanzienlijk deel van het Nederlandse wegtransport voorgoed kapot gaat. Vrije cabotage kan pas als er in heel Europa, oost en west, een gelijk speelveld is.   

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie