14 mei is initiatief van bonden
| 17:15 | Truckstar Redactie

Hardere acties Actie in de Transport

Chauffeursorganisatie Actie in de Transport gaat harder actie voeren, te beginnen donderdag 13 juni op de A12.

Joop van Rooij, voorzitter van Actie in de Transport, legt aan ons uit wat op donderdagmiddag 13 juni precies de bedoeling is:

“We verzamelen om 15:00 bij tankstation Texaco Bunnik aan de A12 richting Arnhem. Om 15:30 gaan we dan rijden. Een half uur lang over de hele snelweg breed en met zo’n 50 à 60 kilometer per uur. Daarmee komen we een aardig eind in de buurt van Arnhem.”

Verkeersinfarct

“Rijkswaterstaat en de politie verwachten dat er rond dat tijdstip dan een verkeersinfarct zal ontstaan”, vervolgt Van Rooij.

Of deze actie daarom de noodzakelijke sympathie bij politici en medeweggebruikers zal genereren, valt te bezien. Van Rooij is echter optimistisch: “Er zullen spandoeken met uitleg aan de viaducten hangen, en ook op de achterkanten van de trucks zal tekst en uitleg staan”, aldus De Rooij.

Meer en hardere acties

En het blijft niet bij deze actie alleen. “Tot 7 juli zullen we wekelijks deze acties doen, elke keer een half uur tot drie kwartier lang. Dan nemen we drie weken rust en als daarna alle ministers weer terug van vakantie zijn, gaan we nog zes weken door,” aldus Van Rooij.

De acties zullen dan steeds harder worden en tot een uur kunnen gaan duren.

De bedoeling is natuurlijk om Nederland en politici in het bijzonder te doordringen van een aantal misstanden in het transport. Hopelijk gaat dit met publieks-onvriendelijke acties lukken.

Bovendien is er al flink wat bereikt. Zo zal de huidige cabotage-verordening verankerd worden in de Nederlandse wet, is op Europees niveau besloten de cabotage voorlopig niet verder vrij te geven en heeft bijvoorbeeld minister Asscher van Sociale Zaken zich persoonlijk op de hoogte gesteld van de problemen en gepraat met Nederlandse chauffeurs over de inzet van goedkope chauffeurs uit Oost-Europa.

Ietsje opgeschoten

Actie in de Transport geeft ook toe dat er vooruitgang is geboekt: “Ietsje opgeschoten, maar nog lang niet genoeg”, aldus een persbericht van de actiegroep vandaag.

Daarin staan nog enkele voorbeelden van vooruitgang. Zo wordt op verzoek van Actie in de Transport door de Nederlandse politiek nu gekeken naar de Canadese versie van de Rust- en Rijtijdenregeling, een positief gegeven aangezien die regeling chauffeurs meer flexibiliteit biedt.

Groot risico

Een probleem is daarbij echter de EU in Brussel. Europarlementariër Peter van Dalen (CU) heeft eerder al tegen Truckstar gezegd dat het op de Europese agenda zetten van de rij- en rusttijdenregeling een groot risico met zich meebrengt. Veel Europese politici zullen zich dan sterk maken voor het verder aanscherpen van die regeling. De kans dat zij daar in slagen zou aanzienlijk zijn. Volgens Van Dalen is het verstandig dat risico niet te lopen en het onderwerp in Brussel geheel met rust te laten.

Actie in de Transport pleit ook voor afschaffing van de verplichte nascholing. “De minister wil er nog niets mee, maar zal na het zomerreces reageren”, aldus het persbericht.

Franse Boetes

Een goed punt is verder de Franse boetes. Die zijn vaak buitenproportioneel hoog en worden voor de meest lullige overtredingen gegeven: “De minister wil de feiten verzamelen bij de gekende instanties (bonden en TLN), en er dan pas verder over praten met de Kamer. In EU-verband zet de minister zich in om alles gelijk te schakelen, zodat oneerlijkheid wordt weggefilterd.”

Daarnaast is er woensdag 5 juni een debat geweest, voorafgaand aan de EU Transportraad in Brussel, later deze maand. Actie in de Transport heeft haar eerste punten over onvrede aangaande rij- en rusttijden, afschaffing Code 95, verankering van de cabotageregel in de Nederlandse wet en het Franse boetebeleid daar op tafel gekregen.

Actie in de Transport zit dus niet stil, achter de schermen niet, en ook op de Nederlandse wegen niet, zo zal de komende weken herhaaldelijk blijken.

Overigens was er ook op 4 juni een langzaamaan-actie. Vanuit het wegtransport kwamen daar veel positieve reacties op binnen.

Actie in de Transport-voorzitter Joop van Rooij is tevens de man achter de transportinformatie-website Typisch Transport en het bedrijf Transport Media Nederland.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie