Keuze tunnel haven Rotterdam nog open
| 11:44 | Truckstar Redactie

Het wordt de Blankenburgtunnel

De beslissing over de aanleg van de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel bij Rotterdam is genomen. Het wordt de Blankenburgtunnel.

Dat één van de tunnels aangelegd zou worden, stond al vast. Ook was duidelijk dat de Blankenburgtunnel goedkoper was en de meeste steun had vanuit de transportsector. RTL Nieuws wist vervolgens als eerste te melden dat Infrastructuurminister Schultz van Haegen haar keuze gemaakt had: de Blankenburgtunnel als nieuwe Westelijke Oeververbinding.

Dit ondanks protesten uit de omgeving; actievoerders luidden onlangs letterlijk nog een noodklok, uit protest tegen de aanleg.

Tussen A20 en A15
De Blankenburgtunnel komt tussen de A20 en de A15 te liggen. Het nieuwe stuk weg sluit aan op de A20 tussen Vlaardingen en Maassluis, en zal ten oosten van Rozenburg aansluiten op de A15. De tunnel zou in 2018 gereed kunnen zijn.

Een nieuwe tunnel is nodig om de ontsluiting van de Europoort en Maasvlaktes in de toekomst te kunnen garanderen. De huidige verbinding, de A15/N15 voldoet niet, ook niet wanneer deze weg over een tijdje verbreed is.

Oranjetunnel
Het alternatief, de Oranjetunnel, zou op de zuidoever op een gereserveerde groenstrook komen te liggen in de Europoort tussen de 4e en 5e Petroleumhaven door, en westelijk langs de Maeslantkering naar het gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis. In tegenstelling tot de Blankenburgtunnel kruist dit tracé behalve de Nieuwe Maas ook het Calandkanaal.

Ondernemers in de Rotterdamse haven, verenigd in de organisatie Deltalinqs, verschoven onlangs hun voorkeur van de Oranjetunnel naar de Blankenburgtunnel. Die laatste zou namelijk een grotere haalbaarheid hebben en sneller gereed kunnen zijn. Ook branche-organisaties TLN en EVO steunen de Blankenburgtunnel.

Maatschappelijke steun
De organisaties onderstrepen ook het belang van een brede maatschappelijke steun voor de vervolgprocedures. Goede inpassing van de tunnel en voldoende maatregelen die het behoud en de kwaliteit van de natuur en recreatiemogelijkheden borgen, zijn daarom essentieel.

Beneluxtunnel
Eén van de redenen voor TLN en EVO om voor de Blankenburgtunnel te kiezen, is dat die de Beneluxtunnel beter zal ontlasten. TLN en EVO hopen echter dat er ook snel een besluit zal komen over het doortrekken van de A16 naar de A13. Ook dit is nodig om de ontsluiting van Rotterdam in de toekomst te kunnen garanderen.

Meer informatie vind je op de Blankenburgtunnel info-site.

Afbeelding: De paarse lijn is grofweg het tracé van de Blankenburgtunnel; de rode lijn van de Oranjetunnel.

van een brede maatschappelijke steun voor de vervolgprocedures. Goede inpassing van de tunnel en voldoende maatregelen die het behoud en de kwaliteit van de natuur en recreatiemogelijkheden borgen, zijn daarom essentieel.

 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie