ILT en NIWO gaan informatie delen
| 15:00 | Korneel Luth

ILT en NIWO gaan informatie delen

De Inspectie Leefomgeving en Transport en de NIWO gaan informatie uitwisselen om beter op transportbedrijven te controleren.

Het gaat daarbij om locatie-gegevens en of de relevante administratie – inclusief die van de rij- en rusttijden – op orde is.

Naleving wettelijke eisen

De ILT en de NIWO hebben beide als doel dat de wettelijke eisen worden nageleefd. Ook willen beide instanties voorkomen dat vergunningen door transportondernemingen worden gebruikt om niet-legale activiteiten uit te voeren. Een goede uitwisseling van gegevens tussen beide organisaties is daarom onmisbaar.

Om die uitwisseling te kunnen doen hebben de ILT en NIWO op 16 januari een convenant ondertekend waarin wordt omschreven hoe de informatie-uitwisseling zal gaan plaatsvinden.

De NIWO is een zogeheten zelfstandig bestuursorgaan dat door de wetgever belast is met onder andere het verlenen (en verlengen en intrekken) van de communautaire vergunningen voor het wegtransport. 

De ILT is de inspectiedienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De dienst is belast met het uitvoeren van controles en inspecties van o.a. het wegtransport. 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie