Inhaalverbod op de schop
| 14:31 | Marco Bloem

Inhaalverbod op de schop

Rijkswaterstaat schrapt circa 300 km aan inhaalverboden

Rijkswaterstaat presenteerde vandaag in de Staatscourant een ‘ontwerp-verkeersbesluit voor de actualisatie van het inhaalverbod voor vrachtauto’s’. In veel gevallen pakt dit ontwerp gunstig uit: op snelwegen die de afgelopen drie jaar zijn verbreed naar drie of meer rijstroken vervalt het inhaalverbod. Het gaat hierbij om circa 300 kilometer. 

Op dit moment geldt ongeveer op de helft van het aantal snelwegen met twee rijstroken een inhaalverbod. Dit aantal blijft nagenog gelijk, wel betreft het soms andere trajecten. Zo wordt op een aantal trajecten waar vrachtwagens nu mogen inhalen een inhaalverbod ingevoerd.
Op wegen met veel vrachtverkeer waar het inhaalverbod tot colonnevorming leidt en ander verkeer moeilijk kan in- en uitvoegen, wordt het inhaalverbod opgeheven. 

Ontwerp

Andere aanpassingen vormen trajecten waar het vrachtverkeer buiten de spitsperioden is toegenomen: hier wordt het inhaalverbod uitgebreid van de spitsperiode naar de hele dag. Tenslotte wordt op trajecten langer dan 30 kilometer het inhaalverbod vijf kilometer onderbroken. Dat moet volgens Rijkswaterstaat colonnevorming voorkomen. 

Het betreft vooralsnog een ontwerp. Tot en met 5 juni kan iedereen zijn zienswijze geven op de aanpassingen. Later dit jaar wordt een definitief besluit genomen, waarna in het laatste kwartaal de veranderingen worden doorgevoerd.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie