Kans op ernstige hinder tijdens Nuclear Security Summit
| 12:21 | Truckstar Redactie

Kans op ernstige hinder tijdens Nuclear Security Summit

Wegafsluitingen tijdens nucleaire top op 24 en 25 maart

Op 24 en 25 maart vindt in Den Haag de Nuclear Security Summit plaats. Vanwege de strenge veiligheidseisen die tijdens deze wereldtop gelden, worden veiligheids- en verkeersmaatregelen getroffen die van invloed zijn op de bereikbaarheid.

Weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam dienen door het vervoer van wereldleiders rekening te houden met flinke verkeershinder. Door afgesloten wegen ontstaat er grote kans op lange files op snelwegen. Datzelfde geldt ook voor het weggennet rond Wassenaar, Leiden, Katwijk, Noordwijk, de Bollenstreek en de Haarlemmermeer.

Ingrijpend

Volgens Rijkswaterstaat zal geen enkele weggebruiker de NSS-top rond de Randstad ontgaan. Het vervoer van de wereldleiders gaat namelijk gepaard met veel wegafsluitingen en omleidingsroutes. Tijdens de spits moeten weggebruikers rekening houden met extra drukte. 
Rijkswaterstaat adviseert om op 24 en 25 maart de Randstad te ontwijken als dat mogelijk is. Is bezoek aan de Randstad wel noodzakelijk, dan is het advies om buiten de spits te reizen. Voor autobestuurders die toch in de spits in de Randstad moeten zijn, adviseert Rijkswaterstaat om met de trein te komen. 

Grenscontroles

Voor een veilig verloop van de NSS wordt er onder andere een tijdelijke herinvoering van grenstoezicht ingesteld. De Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie zullen controles uitvoeren aan de grensovergangen met België en Duitsland, op de waterwegen en op luchthavens. 
De grenscontroles worden flexibel uitgevoerd om het normale verkeer en reizigers zo min mogelijk te hinderen. Desondanks kunen de controles hinder opleveren voor personen die Nederland willen in- of uitreizen in de periode van 14 tot en met 27 maart 2014. 

Steden passen venstertijden aan

Rotterdam gaat de venstertijden, de tijden dat bedrijven hun goederen mogen af- en aanleveren, tijdens de Nucleaire top tijdelijk opheffen. Den Haag staat tijdens de top bedrijven toe hun winkels en distributiecentra ‘s nachts te bevoorraden. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken nemen bedrijven zelf maatregelen om hun productie op peil te houden, zoals de inzet van nachtdiensten. Tegelijkertijd hebben bedrijven alle gemeenten van Amsterdam tot Rotterdam nodig om de bereikbaarheid te garanderen. Werkgeversorganisatie TLN en verladersorganisatie EVO vragen ook die steden om bedrijven tijdens de NSS de ruimte te geven.

Realtime informatie over wegafsluitingen is te vinden op de website Van A naar Beter

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie