Online beroep verkeersboete
| 13:33 | Truckstar Redactie

Online beroep verkeersboete

Weggebruikers die een verkeersboete krijgen, kunnen voortaan digitaal in beroep als ze het oneens zijn met de sanctie.

De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)  opende vandaag op internet het Digitaal Loket Verkeer. Het Digitaal Loket Verkeer is tot stand gekomen door samenwerking in de Justitieketen tussen het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de politie. 

Bestuurders die een boete krijgen, kunnen met het CJIB-nummer van de beschikking en hun DigiD op de internetsite www.om.nl/verkeer beroep aantekenen.

Net als bij het beroep per  post kunnen argumenten en eventuele bewijsstukken worden toegevoegd. De pagina biedt tevens de mogelijkheid om flitsfoto’s op te vragen. 

Volgens het Openbaar Ministerie past het loket in het streven om ‘waar mogelijk digitaal met burgers te communiceren’. Justitie hoopt tevens dat met het nieuwe systeem een hogere mate van efficientie te bereiken doordat er minder papierwerk binnenkomt.

In 2013 tekenden ongeveer 450.000 mensen beroep aan tegen een verkeersboete. In ruim 10 procent van de gevallen (47.000) kreeg de klager direct gelijk. 

Ongeveer 6.700 weggebruikers werden vervolgens door de rechter in het gelijk gesteld.

Foto: ANP

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie