SOOB gaat door met subsidiebeleid in 2012
| 16:41 | Truckstar Redactie

SOOB gaat door met subsidiebeleid in 2012

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) wil ook in 2012 stimuleren dat medewerkers blijvend geschoold worden.

Met subsidies voor branchekwalificerende scholing krijgt de kwaliteit van medewerkers een impuls. Daarbij gaat het om opleidingen voor specialisaties binnen het chauffeursvak, logistiek, middenkader, verhuisopleidingen en opleidingen op het gebied van verticaal transport. Voor 2012 is het aanbod uitgebreid. Onder andere met opleidingen op het gebied van verticaal transport, rijdende melkontvangst en een aantal verhuisopleidingen.  

Subsidie voor verplichte nascholing
Daarnaast is er in 2012 wederom subsidie beschikbaar voor themagerichte scholing, waarmee voor de sector belangrijke ontwikkelingen worden gestimuleerd. Deze subsidie bestaat uit een vast bedrag voor één praktijktrainingsdag van iedere chauffeur per cyclus van de verplichte nascholing. 

Het budget wordt in 2012 gehandhaafd, wat betekent dat er € 3.950.000,- scholingssubsidie beschikbaar is. Voor de verschillende categorieën opleidingen is een subsidieplafond ingesteld. 

SOOB Subsidiepunt
Werkgevers die medewerkers met subsidie willen opleiden, kunnen dit aanvragen bij SOOB Subsidiepunt. Om ondernemers zo veel mogelijk te ontzorgen bij de administratieve afhandeling van subsidie-aanvragen, is het proces vanaf 1 januari 2012 op een aantal onderdelen vereenvoudigd. Bovendien kunnen werkgevers nu subsidie aanvragen tot op de dag dat de opleiding van start gaat. Voorheen moest dat minimaal 5 dagen voor de startdatum. Hierdoor hebben werkgevers meer flexibiliteit bij het aanvragen van subsidies.

In 2011 is er nog subsidie beschikbaar voor bedrijven die medewerkers willen opleiden. Tot eind december 2011 kunnen werkgevers onder de huidige voorwaarden nog subsidie-aanvragen indienen Ook ESF-subsidie via SOOB SubsidiepuntOok voor ESF-subsidie kunnen werkgevers bij SOOB Subsidiepunt terecht. Bedrijven die hun medewerkers willen opleiden tot vrachtautochauffeur, kunnen hiervoor tot een maximum van 35% subsidie op de opleidingskosten ontvangen. ESF-subsidie is beschikbaar t/m 31 juli 2012.

Bron: VTL 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie