Tacho-fraudeur door de mand
| 19:44 | Korneel Luth

TLN: nieuwe tachograaf geen oplossing

Brancheorganisatie TLN vindt de plannen voor een nieuwe digitale tachograaf niet goed.

Transport en Logistiek Nederland stelt dat de door de EU voorgestelde ‘smart’-digitacho geen oplossing biedt voor de problemen rond de huidige digitale tachograaf.

TLN zegt dit in antwoord op het instemmen van het Europees Parlement met de plannen op 15 januari. Met de nieuwe generatie digitacho’s, die in de loop van 2017 verwacht wordt, kunnen inspectiediensten op afstand een digitacho van een rijdende truck uitlezen.

Problemen blijven onopgelost

Maar de problemen rond de huidige digitacho blijven onopgelost en zijn ernstig. Ieder land intrepeteert de regels op zijn eigen manier, wat tot onredelijke en torenhoge boetes leidt voor minimale overtredingen. De vrees is dat inspectiediensten in landen als Frankrijk, België en Italië de nieuwe tacho zullen aangrijpen om nog meer bizarre boetes uit te delen aan chauffeurs.

De interpretatieverschillen blijven volgens TLN namelijk in stand. Om er zeker van te zijn dat het handhavingsbeleid in lijn met deze wetgeving wordt opgesteld gaan de organisaties daarom in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Europese instantie van samenwerkende inspectiediensten (ECR).

Foto: In Nederland wordt slechts bekeurd op overtredingen in de dezelfde week en kijkt men naar de weekendrusten tot 28 dagen terug. Een redelijke manier van handhaven, en zo was het ooit ook bedoeld door de EU. Maar in veel andere landen krijg je als chauffeur rustig een boete voor een overschrijding van de rijtijd drie weken eerder. De vrees is dat het op afstand uitlezen van de digitacho tot nog meer onredelijke boetes in verschillende buitenlanden zal leiden. 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie