Trendrapport Gezond Transport 2013
| 14:52 | Truckstar Redactie

Trendrapport Gezond Transport 2013

Cijfers over gezondheid en verzuim in de transportsector

Het verzuim in de sector transport en logistiek blijft dalen, hoewel de complexiteit ervan toeneemt. Dat meldt Gezond Transport in haar vandaag gepresenteerde Trendrapportage 2013. Verder meldt de instantie dat het percentage werknemers dat verzuimde met klachten als gevolg van werk is gedaald. Als mogelijke reden hiervoor geeft Gezond Transport dat werknemers zich minder snel ziek melden wat uiteindelijk weer resulteert in een lagere verzuimfrequentie. De komende jaren stabiliseert dit wellicht weer. 

Verantwoordelijk

Een andere reden voor het dalende verzuim is een veranderde verzuimaanpak bij bedrijven: door nieuwe wetgeving focussen bedrijven zich meer op het beperken van verzuim, en herstelbevorderende maatregelen. Ook geven werknemers en werkgevers  aan dat ‘gezond de eindstreep halen’ steeds meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. In gevallen waarbij toch langdurig verzuim plaatsvindt, wordt Obesitas genoemd als een belangrijker oorzaak: werknemers met een hoge BMI waarde zijn significant vaker langdurig ziek dan werknemers met een gezond BMI-getal. 

Het rapport toon verder dat fysieke belasting, verkeersveiligheid en stress nog steeds belangrijke arbeidsrisico’s vormen. 

Onderzoek

Bijna 900 werkgevers en ruim 3.900 werknemers deden mee aan het onderzoek van Gezond Transport ten behoeve van de trendrapportage. Met dit onderzoek brengt Gezond Transport periodiek cijfers en trends in kaart rondom arbeid en gezondheid. Deze informatie helpt bedrijven, werknemers, sociale partners en de instantie zelf om effectief te werken aan betere werkomstandigheden en de inzetbaarheid van werknemers in de sector.

Foto: Mercedes-Benz TopFit truck laat chauffeurs werken aan hun gezondheid

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie