Vakantiebriefje verdwijnt maart 2015
| 16:59 | Korneel Luth

Vakantiebriefje verdwijnt maart 2015

Vanaf 2 maart 2015 hoeven chauffeurs niet langer het vakantiebriefje, of patronaal attest te tonen.

Afgelopen 4 februari is men het in Brussel eens geworden over een nieuwe tachograaf-verordening. Die nieuwe verordening beschrijft dat bestuurders niet langer worden verplicht “tot het overleggen van documenten ter staving van hun bezigheden wanneer zij zich niet bij het voertuig bevinden.” De opheffing van die verplichting gaat in op 2 maart 2015, zo is nu bekend gemaakt door verladers-organisatie EVO.

Handmatig afwezigheid invoeren in digitacho

Chauffeurs moeten overigens wel in de digitale tachograaf hun eventuele afwezigheid handmatig invoeren. De digitacho geeft die mogelijkheid op het moment dat de chauffeurspas in het apparaat ingevoerd wordt.

Het vakantiebriefje heeft tot veel onnodige boetes en veel administratieve rompslomp geleid. Diverse organisaties hebben jarenlang gepleit voor afschaffing. Dat het vakantiebriefje ging verdwijnen was al even bekend; nu is ook bekend vanaf wanneer precies.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie