Vuist tegen malafide doorstarters
| 12:00 | Truckstar Redactie

Vuist tegen malafide doorstarters

Wergevers en werknemers richten stichting op tegen malafide doorstarters.

Bedrijven die doorstarten na een faillissement, en daarna weer doorgaan of er niets aan de hand is, vele schuldeisers achterlatend. Volledig bewust, en van tevoren gepland. Helaas een verschijnsel da in de transportsector tegenwoordig met grote regelmaat voorkomt. Ook in Truckstar hebben we hier al eens aandacht aan besteed.

Om een vuist te maken tegen deze bedrijven hebben een aantal werkgevers en werknemers de handen ineen geslagen en de Stichting Malafide Doorstarters Transportsector (SAMDT) opgericht.

Grote gevolgen
Een malafide doorstart heeft grote gevolgen. Zo worden achterstallige lonen en premies niet betaald, waardoor het sociale stelsel (pensioenen, verzekeringen etc.) wordt aangetast. Daarnaast worden openstaande rekeningen niet meer betaald, waardoor leveranciers met de kosten blijven zitten. Een malafide doorstart veroorzaakt daarmee grote maatschappelijke schade en is slecht voor het imago van de sector.

Curator en de rechter
In het faillissementsproces is de curator verantwoordelijk voor de correcte financiële en juridische afwikkeling. De curator beslist of een doorstart wel of niet mag plaatsvinden. Uiteindelijk is het aan de rechter om de doorstart goed te keuren. In de praktijk blijkt echter dat zowel de curator als de rechter vaak over onvoldoende informatie beschikken om een weloverwogen besluit te nemen of een doorstart mag plaatsvinden of niet. Hierdoor kan het voorkomen dat een doorstart wordt goedgekeurd, terwijl dit eigenlijk niet had mogen gebeuren.

SAMDT heeft als doel om met informatievoorziening, onderzoek en advies de bij een mogelijke doorstart betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen en malafide doorstarts daarmee te voorkomen. De stichting; onder leiding van Ben Wigman, komt in actie als op basis van vooronderzoek vermoed wordt dat een faillissement onder verdachte omstandigheden heeft plaatsgevonden en/of er aanwijzingen zijn dat op een doorstart wordt aangestuurd.

Partijen die dreigen te worden benadeeld als gevolg van een mogelijke malafide doorstart, kunnen hiervan (anoniem) vanaf woensdag 11 april melding doen bij de SAMDT. Dit kan via de website of een speciaal telefoonnummer. 

1 Reactie
  1. “Een malafide doorstart heeft grote gevolgen. Zo worden achterstallige lonen en premies niet betaald, waardoor het sociale stelsel (pensioenen, verzekeringen etc.) wordt aangetast. Daarnaast worden openstaande rekeningen niet meer betaald, waardoor leveranciers met de kosten blijven zitten. Een malafide doorstart veroorzaakt daarmee grote maatschappelijke schade en is slecht voor het imago van de sector”.

    Het gaat mij vooral om het laatste stukje waar gezegd word dat het slecht is voor het imago van de sector. Vraagje, welk imago? Als je het mij vraagt is de sector al jaren naar de kl***.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie