Weinig animo lange trailers UK
| 17:15 | Truckstar Redactie

Weinig animo lange trailers UK

De animo onder Britse transporteurs om mee te doen met een proef met extra lange trailers valt tegen.

Dat geeft het Britse Department for Transport (ministerie van Verkeer) toe.

De proef begon in januari 2012 en gaf transportbedrijven de kans om in totaal 1.800 langere trailers aan te schaffen en in te zetten. De deadline voor ingebruikname van de trailers is 31 december 2013.

500 lange trailers

Momenteel zijn er echter slechts 500 langere trailers op de weg gezet. De kans dat de overige 1.300 in de periode tot december op de weg komen, is zeer klein. 

De proef duurt in totaal tien jaar en twee types langere trailers mogen aangeschaft worden: een ‘korter’ type van 14,60 meter en een ‘langer’ type van 15,65 meter. Van die laatste zijn er nu ongeveer 400 op de weg gezet, van het kortere 14,60 meter-type zijn er nu ongeveer honderd.

Hieruit blijkt dat het langere type dus vier keer zo populair is, terwijl in de proef uitgegaan is van een gelijk aantal van 900 trailers per type.

Andere voorwaarden proef

Het Department for Transport onderzoekt daarom nu de mogelijkheid om de strikte verdeling van 900 trailers per lengte-type los te laten. Bovendien onderzoekt men of het toewijzingsproces van de proef vereenvoudigd kan worden naar een ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’-principe, in plaats van de huidige toewijzingen.

Niet ieder bedrijf maakt gebruik van alle toegewezen trailers, terwijl andere transportbedrijven juist meer lange trailers willen maar die niet toegewezen gekregen hebben.

De einddatum voor inschrijvingen van 31 december 2013 zou tevens opgerekt moeten worden, zo vertellen Britse trailerbouwers als Lawrence David, Don Bur, Montracon, SDC en Cartwright Group aan Commercial Motor. Het kost hen namelijk ook tijd om de trailers te bouwen en in sommige gevallen zelfs te ontwikkelen.

Geen LZV’s

Interessant en jammer is overigens dat de Britten de stap naar volwaardige LZV’s niet aandurven. Het onderwerp ligt politiek te gevoelig en bovendien is het wegennet niet overal opgewassen tegen langere trucks. Daarnaast is er net als in Duitsland een sterke spoorlobby die hel en verdoemenis predikt aangaande LZV’s.

De Britse vervoerder Denby blijft echter geloven in de LZV. Die heeft inmiddels twee chauffeurs het Nederlandse LZV-certificaat laten halen en zelf, in samenwerking met de Nederlandse trailerbouwer Jumbo, een LZV ontwikkeld: de Eco Link. Hiermee is Denby al in Nederland onderweg geweest.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie