cao DHL Parcel
| 09:20 | Rik Werner

[Update] 6 procent meer loon voor medewerkers DHL Parcel

De medewerkers van DHL Parcel krijgen de komende drie jaar stapsgewijs 6 procent meer loon. Ook krijgen ze een werkgelegenheidsgarantie voor de komende drie jaar.

Dat staat in het principeakkoord van DHL Parcel met vakbonden FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen.
Reinier Stroo, bestuurder FNV Transport & Logistiek: ,,Ik ben er trots op dat we bij DHL Parcel een mooie loonsverhoging en een werkgelegenheidsgarantie konden afspreken en dat diverse verslechteringen niet doorgaan. Zo wordt er niet getornd aan de overwerkberekeningen, de toeslagen voor onregelmatig werk, loondoorbetaling bij ziekte of jubileumuitkeringen. Dit akkoord is een mooie opstap voor andere cao-trajecten bij DHL.’’

Acties

Daarmee wordt ongetwijfeld DHL Express bedoeld, waar nog altijd geen akkoord is over een nieuwe cao. Medewerkers hebben met acties gedreigd als er niet snel een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst  komt. Onlangs hebben medewerkers een petitie met 700 handtekeningen overhandigd om de eisen kracht bij te zetten.

Zelfroosteren

Tjitze van Rijssel, bestuurder CNV Vakmensen, is eveneens tevreden met het principeakkoord bij DHL Parcel: ,,Goed dat er een proef komt met zelfroosteren en thuiswerken. Er wordt veel gevraagd van de werknemers, daar mag ook flexibiliteit en vertrouwen van de werkgever tegenover staan. We zijn benieuwd naar de resultaten.’’
De cao DHL Parcel geldt voor 1.700 mensen en heeft een looptijd van drie jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. De resultaten worden met een positief advies aan de leden voorgelegd, die nog over het akkoord mogen stemmen.
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie