Pechhulppilot
| 08:54 | Rik Werner

Pechhulppilot trucks rond Rotterdam moet files voorkomen

Minder files en efficiëntere hulpverlening voor gestrande trucks. Dat is het uitgangspunt van een pechhulppilot in de regio Rotterdam die enkele weken geleden van start is gegaan.

Wegbeheerders, transportorganisaties, Havenbedrijf Rotterdam en vakbonden werken samen met de Bovag, bandenkoepel Vaco en bergingsbedrijven aan een meer adequate hulpverlening voor gestrande vrachtwagens. Dat meldt de Bovagkrant. Het hoofddoel is vermindering van onnodige filevorming door betere communicatie en coördinatie tussen alle betrokkenen.

Rechtstreeks contact

Twee jaar geleden was er een landelijke pechhulppilot voor trucks. De inzichten die in 2015 zijn opgedaan zijn vertaald naar de nieuwe pilot in de regio Rotterdam. ,,Binnen de pechhulppilot staan pechhulpverleners en de verkeerscentrale rechtstreeks met elkaar in contact’’, zegt Arie Verhoef van bandenkoepel Vaco in het ledenblad van de Bovag. ,,Dat maakt het gemakkelijker om rijbanen af te kruisen en de maximum snelheid te verlagen. Hoe sneller de weginspecteur een pechgeval kan beveiligen, des te sneller de pechhulpverlening kan beginnen. Op die manier zijn de verkeersveiligheid en de doorstroming zo kort mogelijk in geding.’’

Truckdealers

Aan de pilot nemen vijftien truckdealers uit de regio Rotterdam deel. Die kunnen in geval van pech uitrukken om assistentie te verlenen. Aad Verkade, branchemanager van Bovag Truckdealers, zegt in de Bovagkrant te verwachten dat de proefperiode veel nuttige informatie gaat opleveren. Ook ziet hij kansen om pechgevallen in een nog eerder stadium te melden. ,,Zodra een chauffeur een pechgeval bij een alarmcentrale of een pechcentrale meldt, zou deze informatie meteen bij de verkeerscentrale terecht moeten komen. Niet pas op het moment dat de pechhulpverlener wordt ingeschakeld. De verkeersleider kan dan nog sneller ingrijpen om files te voorkomen. Daar heeft iedereen voordeel van.’’

Preventieve maatregelen

Ook gedetailleerde over vrachtwagenpech is in zijn ogen waardevol. ,,Op dit moment bestaan daar geen eenduidige cijfers over. Als we beter weten hoe pechgevallen ontstaan, kunnen we preventieve maatregelen nemen.’’

De pechhulppilot duurt tot en met eind dit jaar en wordt tussentijds door alle betrokkenen geëvalueerd. Als de werkwijze succesvol blijkt, is de kans groot dat Rijkswaterstaat de aanpak landelijk invoert.

Terug naar het Truckstar nieuwsoverzicht.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie