TLN tegen verhoging assurantiebelasting
| 15:44 | Truckstar Redactie

TLN tegen verhoging assurantiebelasting

Kosten voor de logistieke sector circa 45 miljoen.

Op 1 oktober publiceerde VVD en PvdA het Deelakkoord begroting 2013. Hierin kondigen de partijen onder meer een verhoging van de belasting op verzekeringen naar 21 procent aan. Nu is de belasting op verzekeringen nog 9,7 procent. 

Volgens TLN betekent dit dat een transportondernemer met 10 trucks in de praktijk al gauw tussen de 3.000 en 7.500 euro extra kwijt is voor het verzekeren van zijn wagenpark. In deze berekening zijn de meerkosten voor overige verzekeringen zoals transportschadeverzekering, inboedelverzekering, opstal- en rechtsbijstandverzekering buiten beschouwing gelaten. 

TLN is tegen deze nieuwe regeling. De rekening van de overheid wordt volgens TLN bij het bedrijfsleven en de burgers gelegd. Volgens TLN moeten ondernemers juist de ruimte krijgen om te kunnen investeren, in plaats van in te moeten teren op hun reserves die al ruimschoots zijn aangesproken. ‘Zij zijn volgens TLN degenen die de economie weer moeten aanslingeren. Die moet je niet ontmoedigen met dergelijke maatregelen’, aldus TLN directeur Peter Sierat. 

De werkgeversorganisatie heeft haar zorgen bij de politiek onder de aandacht gebracht. Volgens TLN is het nu van belang om samen te werken met ander vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om de invoering van de belastingverhoging tegen te gaan, met als doel dat de maatregel wordt ingetrokken.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie