Doortrekken A15
| 15:45 | Rik Werner

Vooral milieu- en natuurclubs protesteren tegen doortrekken A15

Zoals kon worden verwacht protesteren vooral natuur- en milieuorganisaties tegen het doortrekken van de snelweg A15. Dat blijkt uit een brief van het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland.

Tegen het aansluiten van de snelweg A15 (Rotterdam – Bemmel) op de A12 nabij de Duitse grens zijn 62 bezwaren ingediend bij de Raad van State. Eén van deze 62 bezwaren werd namens 54 belanghebbenden ingediend. Dat schrijft Gedeputeerde Staten van Gelderland in een brief aan Provinciale Staten.

Nut en noodzaak

Veel bezwaren gaan over nut en noodzaak van het snelwegdeel in Gelderland en over de vraag of er een brug of een tunnel moet komen om het Pannerdensch Kanaal te passeren. De bezwaren komen van natuur- en milieuorganisaties en particulieren. De Raad van State heeft over een deel van de ingediende bezwaren advies gevraagd aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Dat krijgt een jaar de tijd om te antwoorden. Dat betekent dat de hoogste bestuursrechter op zijn vroegst in het najaar van 2018 beslist of de aanleg kan doorgaan.

Tracébesluit

In maart werd na tientallen jaren onderhandelen een tracébesluit vastgesteld voor het doortrekken van de A15. Het ontbrekende snelwegdeel zorgt voor een rechtstreekse verbinding van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. Dat die verbinding er nu niet is, zorgt voor lange files en veel ergernis bij vrachtwagenchauffeurs die actief zijn op het internationale transport. De vele files zijn bovendien een zware belasting voor de luchtkwaliteit. Het doortrekken van de A15 kan volgens voorstanders van het nieuwe tracé dus niet alleen het nodeloze tijdverlies bestrijden, maar tegelijkertijd ook de luchtkwaliteit ter plaatse aanmerkelijk verbeteren.
Het stuk snelweg zou tussen 2021 en 2023 klaar moeten zijn en gaat 840 miljoen euro kosten.
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie