Oostenrijkers starten lobby voor LZV
| 17:51 | Truckstar Redactie

Bremen wellicht toch in LZV-proef

Een SPD-politicus uit de Duitse stads-deelstaat Bremen heeft gezegd dat hij wellicht toch brood ziet in de LZV.

Bremen is één van de deelstaten die niet mee willen doen aan de op handen zijnde Duitse LZV-proef. “Volgens de voorspellingen groeit het verkeer op alle wegen in het achterland. Dan kan de LZV één van de oplossingen zijn”, aldus de SPD-senator, Martin Günther tijdens een logistiek congres van de Bundesvereinigung Logistik, in Berlijn op 21 oktober.

De uitspraak is opvallend omdat linkse politici, (de SPD is een socialistische partij), zich in Duitsland tegen de LZV hebben gekeerd.

Maar, “we moeten dit debat niet alleen puur ideologisch voeren”, was de boodschap van Günther aan zijn groene coalitiegenoten in Bremen.

Niet veroorloven
“Als logistiek knooppunt kunnen wij het ons niet veroorloven buiten de LZV-proef te blijven staan”, zo verklaarde SPD-woordvoerder Andreas Kottisch later in Bremen. “De Groenen moeten ophouden bepaalde vevoersmiddelen te verkiezen boven andere, puur en alleen vanwege ideologische redenen”, zo zei Kottisch.

Kottisch kondigde aan dat een deelname van Bremen aan de LZV-proef opnieuw in het Bremense parlement besproken zal gaan worden. 

Bron: Verkehrsrundschau 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie