DHL
| 11:22 | Rik Werner

Toch principeakkoord cao DHL Express

Er is onverwacht een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers van DHL Express. Dat hebben alle betrokken partijen vanochtend bekend gemaakt. 

De medewerkers van DHL Express krijgen de komende twee jaar stapsgewijs 5,6 procent meer loon. Bovendien krijgen ze een eenmalig uitkering van 500 euro. Daarnaast wordt de bovenkant van de loonschalen met 2 procent verhoogd. Ook is er de garantie voor de komende twee jaar dat 80 procent van het werk door vaste krachten wordt gedaan.

Zelfroosteren

Een en ander is vastgelegd in het principeakkoord van DHL Express met vakbonden FNV en CNV Vakmensen. ,,In de cao is verder aandacht voor duurzame inzetbaarheid, met aandacht voor vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werkdruk’, verklaart FNV-bestuurder Reinier Stroo. ,,Ook gaan cao-partijen aan de slag met een test op het gebied van zelfroosteren.’’

Petitie

De cao DHL Express geldt voor 1.200 mensen en heeft een looptijd van drie jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. De resultaten worden positief aan de leden voorgelegd, die tot 1 juli over het akkoord mogen stemmen. Een nieuwe cao bleef lange tijd uit, vorige maand overhandigden boze medewerkers op Schiphol nog een petitie aan de directie en hingen stakingen in de lucht. Die lijken nu definitief van de baan.
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie